• KaraluchowyBlok
 • midnightradio
 • maledei
 • metamurks
 • peter-noster
 • gafferlein
 • ernestoalegre
 • doa
 • cjcmusic
 • suzievanilla
 • smierciszklo
 • gino
 • an-head-onic
 • six-eyes-from-hell
 • ida
 • BlackCat666
 • parasite
 • artlover
 • arga
 • eggz
 • eyeoftheday
 • PaniRobinson
 • AsTheSunKissedHorizon
 • proserpine
 • vertigo-x
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7239 4f16 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagruetze gruetze
9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viaTycja Tycja
Reposted frombiru biru viazupson zupson
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viamessinhead messinhead
7688 1bd9
Reposted fromliteracja literacja viazupson zupson
3591 f2f8 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaTycja Tycja
4554 ccaa
Reposted fromkociokwik kociokwik viaTycja Tycja
3162 e173
Reposted fromPoranny Poranny viaTycja Tycja
4009 50d9 500
Reposted fromgket gket viaTycja Tycja
3297 b404
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viacholera cholera
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacholera cholera
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacholera cholera
Reposted fromweightless weightless viahidingtonight hidingtonight
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viadrozdzi drozdzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl